فروشندگان سوالات جعلی امتحانی دستگیر شدند
فرمانده انتظامی شرق استان تهران از دستگیری چهار نفر از اعضای باند فروش جعلی سوالات کنکور در شهرستان پاکدست خبر داد و گفت: اعضای این باند ابتدا با روش ها و شگردهای متقلبانه اعتماد مالباختگان را جلب کردند. و سپس از هر قربانی، حدود چهارصد میلیون ریال مبالغ هنگفتی دریافت کرد.