فرمول جدید محاسبه حقوق معلمان


فرمول جدید محاسبه حقوق معلمان

پرداخت حقوق آبان فرهنگیان با مزایای طبقه بندی و توانبخشی همکاران صندوق بازنشستگی کشوری یا خدمات درمانی به شرح زیر است:

۱- برقراری امتیازات رتبه بندی از اول فروردین ۱۴۰۱ به مدت ۸ ماه به این معنی که میزان افزایش رتبه در ۸ ضرب می شود.

۲- تعیین میزان اعاده دولت به مبلغ ۱۰.۰۵۹.۰۰۰ ریال از هفتم مهر ماه ۱۴۰۱.

۳- افزایش حق زوجه به مبلغ ۶.۱۱۰.۸۴۲ ریال.

۴- افزایش حقوق کودک به مبلغ ۲,۱۱۲,۳۹۰ ریال (برای هر فرزند)

۵- اصلاح کلیه تصمیمات از تاریخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۰ به بعد تا امروز

۶- تخفیف پیش پرداخت به مدت ۳ ماه (فروردین، اردیبهشت و خرداد) با عنوان جبران خسارت برگشتی در فیش همکاران.

توضیح اینکه از آنجایی که شما ۹ ماه پیش پرداخت کرده اید و ما کاری به کل سفارش های ۱۴۰۰ نداریم، ۶ ماه از ۹ ماه مربوط به ۱۴۰۰ است و این ماه فقط ۳ ماه عودت داده می شود.

۷- افزایش مالیات به دلیل اینکه سیستم به طور خودکار ۴۰ میلیون ریال از کل مبلغ پرداختی (محدودیت معافیت مالیاتی) و از باقی مانده ۱۰ درصد در شهر و ۵ درصد در روستا (فقط بخشداری – روستاهای بخشداری) کسر می کند. دو عامل محرومیت ندارند).

۸- رزرو تخمینی ماه اول: افزایش رتبه و مبلغ استرداد (طبق قانون اولین افزایش در صندوق بازنشستگی واریز می شود).

۹- افزایش سرانه حق بیمه به میزان ۲ درصد سود واجد شرایط (چند بند از تصمیمات نه کل تصمیم) و ۲ درصد کل معوقات از ابتدای سال تا امروز.

۱۰- افزایش مبلغ صندوق بازنشستگی به میزان ۹ درصد حقوق ذینفع و ۹ درصد کل بدهی های معوق از ابتدای سال تا امروز.

۱۱- افزایش مبلغ صندوق ذخیره فرهنگیان (۳، ۴، ۵) درصد و به همان میزان معوقه از اول سال تا به امروز / کانال دانش فرهنگیان