فراهم کردن همین زیرساخت ها برای رشد محصولات داده ها بنیان/ ملاحظه ویژه به قابلیت های بچه ها


فراهم کردن همین زیرساخت ها برای توسعه محصولات دانش بنیان/ توجه ویژه به ظرفیت های جوانان

یکی اجتناب کرده اند نمایندگان مجلس اظهار داشت: {برای حفظ} استقلال باید زیرساخت های رشد محصولات داده ها بنیان فراهم شود.


علی خضریان در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایلنا، راهکارهای اجرای مانترا سال اساساً مبتنی بر «ساخت، داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی» را اجتناب کرده اند سوی رئیس سال برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: اجتناب کرده اند تذکر می توان {بهره وری} را نیز افزایش داد. اجزا عکس مشابه اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بهره وری}، افزایش {بهره وری} {نیروی کار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش سرمایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام ضامن انبساط مالی ملت است.


این مشاور مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: شایان اشاره کردن است کدام ممکن است پیشرفت فناوری مورد بحث در اقتصاد، پیشرفت فناوری به کار گذشت در استراتژی مونتاژ است. متعاقباً، رشد محصولات داده ها بنیان کدام ممکن است ممکن است در نتیجه رشد تحقیقات در ملت شود، تأثیر اصلی ای در رشد مالی ثابت ملت دارد.


وی خاطرنشان کرد: محصولات داده ها بنیان مشابه محصولات عادی اساساً مبتنی بر ابتکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاقیت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراوانی نیروی انسانی تحصیل کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمرکز بر تحمیل سود تهاجمی عملکرد بسزایی دارد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است ایران اجتناب کرده اند این تذکر مکان خوبی دارد، ممکن است در جمع کردن مردم اساساً مبتنی بر داده ها بیشتر حرکت تنبل.


خضریان یکی اجتناب کرده اند راه‌های کلیدی تحمیل داده ها اساساً مبتنی بر داده ها در عصر هوش مصنوعی را کانون اصلی بر قابلیت‌های بدون شک بچه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه‌گذاری در نقش ها سایبری دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: است.


مشاور افراد تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این موضوع ممکن است کاستی های زیادی را در ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد ملت تحمیل تنبل. متعاقباً خواستن غیرقابل انکاری برای تحمیل زیرساخت برای رشد محصولات داده ها بنیان {برای حفظ} استقلال موجود است.انتهای پیام/