غیبت باقری در ورزش پرسپولیس


غیبت باقری در تمرین پرسپولیس

نیروی کار فوتبال پرسپولیس دومین ورزش در حال حاضر (پنجشنبه) شخصی را اجتناب کرده اند ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار کرد.


به گزارش ایلنا به نقل اجتناب کرده اند موقعیت یابی مناسب تجهیزات گلف پرسپولیس، گوردیایی های پایتخت در اطراف دوم ورزش در حال حاضر (پنجشنبه) را اجتناب کرده اند ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه شهید کاظمی تحریک کردن کردند.


در گذشته اجتناب کرده اند آغاز ورزش یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس دقایقی همراه خود گیمرها کار با هم داشت.


گیمرها زیر تذکر معلم بدنساز نیروی کار ابتدا هیکل شخصی را خوب و دنج کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به آنها کار فنی گرفت.


در مرحله بعدی ورزش، این سیستم توصیه توپ در محوطه کوچکی اجتناب کرده اند پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت اجتناب کرده اند قسمتی اجتناب کرده اند پایین بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام مینی فوتبال زیر تذکر کادر فنی تکمیل شد.


گروهی اجتناب کرده اند بازیکنانی کدام ممکن است در فوتبال تیمی نیستند باید همراه خود این سیستم های توپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقامت کار می کردند.


سیامک نعمتی با بیرون ضرر خرس تذکر کادر پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر گیمرها قرار گرفت.


سراسری پوشانی در ورزش در حال حاضر غایب بودند. کریم باقری {به دلیل} بیماری عروق کرونر در ورزش حاضر نشد.


انتهای پیام/