عید نوروز در سید سلطان محمد رودان + عکس


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند رودان، روستای زیارت سید سلطان محمد (علیه السلام) یکی اجتناب کرده اند روستاهای واقع در بخش مرکزی شهرستان رودان، پایگاه مذهبی هرمزگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب ملت است. این روستا شبیه به طور کدام ممکن است اجتناب کرده اند نامش پیداست، نگهبان پیکر امام زاده سید سلطان محمد (علیه السلام) فرزند هفتمین اختر تابناک آسمان امامت امام کاظم (علیه السلام) است. برادر امام رضا (علیه السلام). یادآور).

شکاف روستا به همان اندازه وسط شهرستان رودین (ذبرز) ۴۵ کیلومتر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شمال غربی واقع شده است است. روستای زیارت در شرق وسط استان هرمزگان بندرعباس را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شکاف ۱۳۰ کیلومتری شناخته شده به عنوان نگینی خوب ویترین می تدریجی. مردمان این روستا را به تماس گرفتن پیرچوگان نیز می شناسند کدام ممکن است لقب امامزاده سید سلطان محمد (ص) را انتخاب کنید و انتخاب کنید قصد کردن قلمرو غول پیکر چوگان است.

این عنوان اجتناب کرده اند مخلوط کردن ۲ عبارت قدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بولو به معنای غول پیکر برای حضور مبارک امامزاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوانی برای این امامزاده به وجود آمده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبارت بولو به چاه واقع در برابر این بنای امامزاده اطلاق تبدیل می شود. این چاه نگاه به گذشته بومی بود کدام ممکن است آهوها اجتناب کرده اند آب شخصی استفاده می کردند.

آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای این روستا در زمستان خنک را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشک همراه خود بادهای خنک خنک را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در تابستان} هوا معتدل، خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشک است. اهالی روستای برشوغان کدام ممکن است مسلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیرو مذهب شیعه جعفری هستند به زبان فارسی همراه خود گویش خوب پوندری صحبت می کنند.

روستای برشوغان در سال های جدیدترین دارای باغات، باغات مثمر، کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامداری فراوانی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان این مناطق در امتداد طرف خدمت رسانی به زائران امامزاده (علیه السلام) ورزش می کردند، با این حال امروزه {به دلیل} خشکسالی مداوم در بخش کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … بخش باغبانی چندین سال پیش ویران شد، اکثر مردمان روستا در شرکت ها زیارتی، صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامداری کار می کنند.

روستای پرشوگان {به دلیل} وجود مقدس امام زاده سید سلطان محمد (صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله) در دل شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجود اطراف فراوان در احاطه روستا، مکان تعطیلات تعداد زیادی مسافران است. تا حد زیادی گردشگرانی کدام ممکن است به این دیار می آیند اجتناب کرده اند استان های همجوار کرمان، سیستان، بلوچستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارس هستند، بعد از همه {در این} روستا مسافرانی اجتناب کرده اند سایر استان های در اطراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک نیز {خواهید یافت}.

روستای برشوگان در عصر های قدر، تاسوعا، عاشورا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اربعین حسینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور معمول در ایام سفر، محل اجتماع خیل عظیم زائران شد، به منظور که در سال ۸۹ شناخته شده به عنوان ۱۰ سطح برتر گردشگری شناخته شد. در ملت.

بودونو خاطرنشان کرد: در کمک به توسل به مسافران به این روستا نباید اجتناب کرده اند توجه انداز غافل شد، این منظره است کدام ممکن است باعث تبدیل می شود این روستا بیشترین خوشحال از را به آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای تنگه داشته باشد.

بوته ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیاهانی یادآور سدر، خربزه ایرانی، انجیر، آویشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نارگیل کدام ممکن است نیمه اعظم قلمرو را پوشانده بودند، جلوه دلربایی به این قلمرو بخشیده اند.

{در این} ایام، ایام نوروز سال ۱۴۰۱، زائران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران اجتناب کرده اند در سرتاسر ایران به طور قابل توجهی شهرهای همجوار اجتناب کرده اند جمله کرمان، جیرفت، خانوج، سیرجان، بم، احساس، بردسیر، رفسنجان، زاهدان، ایرانشهر، زابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرهای جنوبی. . استان فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اهالی شهرهای مختلف، مردمان استان هرمزگان همراه خود حضور در بارگاه ملکوتی این امامزاده، کلید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن شخصی را همراه خود معبود شخصی {در میان} گذاشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این سیستم های باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر خدماتی کدام ممکن است در جاری حاضر حاضر تبدیل می شود بهره مند شدند. {در این} حرم مطهر

عکاس: حامد آزادی

انتهای پیام/ ۸۸۰۵۹
این را برای صفحه اول هدایت دهید