(عکس +۱۶) پدر کشته شد، تیغه چاقو در بدن کودک ماند!امدادگران اورژانس اجساد خون آلود پدر و پسر را به بیمارستان شهید منتقل کردند اما مرد میانسال که «محمد ک» نام داشت بر اثر عوارض ناشی از ضربه چاقو جان خود را از دست داد. بیرون جسد مرد جوانی که فرزند قربانی این حادثه وحشتناک بود.