عکس ها: دره بنفش
دره ارگاوان یکی اجتناب کرده اند زیباترین جاذبه های خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری خراسان رضوی است کدام ممکن است در ۶۴ کیلومتری شمال غربی شهر درگز را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امتداد طرف پارک سراسری تندوره را انتخاب کنید و انتخاب کنید دره شمخال قرار دارد. این دره کدام ممکن است به «چریلا» هر دو «چریش» نیز شناخته شده است، در فصل بهار همراه خود شکوفه دادن گل‌های ارغوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیاری از محصولات به سر شکوه شخصی می‌رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرای خیل عظیمی اجتناب کرده اند شخصیت‌گردان است.