عکس دیده نشده از محمدعلی شاه قاجار و همسرش


خرداد: محمدعلی شاه (۱ تیر ۱۲۵۱ – ۱۶ فروردین ۱۳۰۴) ششمین پادشاه سلسله قاجار بود. او در ۱۲ ژانویه ۱۲۸۵ بر تخت سلطنت نشست و تا ۲۵ ژوئیه ۱۲۸۸ که مجبور به کناره گیری شد، سلطنت کرد. محمدعلی شاه از مخالفان مشروطه بود و مجلس شورای ملی را تعطیل کرد و آزادی خواهان را کشت.

پس از حمله به مجلس، دوره به اصطلاح استبداد خرد آغاز شد. پس از فتح تهران توسط مشروطه خواهان به رهبری سردار اسعد بختیاری به سفارت روسیه در تهران پناهنده شد و به دلیل فشارهای داخلی و خارجی مجبور به ترک ایران شد. پس از او مشروطه خواهان پسر خردسالش احمدشاه را به سلطنت برگزیدند.

محمدعلی شاه بسیار به دولت روسیه وابسته بود. در زمان سلطنت او سوء قصدی علیه او انجام شد که با شکست مواجه شد. محمدعلی شاه در سال ۱۳۰۴ شمسی در ایتالیا درگذشت و در کربلا به خاک سپرده شد.

ولی ملکه جهان وی فرزند کامران میرزا و نوه ناصرالدین شاه بود که در سال ۱۲۹۲ هجری قمری به دنیا آمد.

در دوم شعبان ۱۳۱۰ با محمدعلی میرزا فرزند مظفرالدین میرزا ولیعهد ازدواج کرد. شرط این ازدواج، طلاق محمد علی از همسر صیغه ای اش بود که مورد قبول واقع شد.

حاصل ازدواج او با محمدعلی شاه پنج فرزند به نام های احمد میرزا، محمدحسن میرزا، محمود میرزا، عبدالمجید میرزا و فاطمه خانم بود. احمد میرزا در ۳۳ سالگی و محمد حسن میرزا در ۴۲ سالگی درگذشت.

ملکه جهان خانم هفده سال پس از مرگ پسرش احمدشاه در آبان ۱۳۲۶ در سن کلو فرانسه درگذشت و به همراه پسر و همسرش و دیگر اعضای خانواده قاجار در کربلا به خاک سپرده شد. کتاب برهان الایمن که مجموعه ای از ادعیه و ذکر است تألیف ایشان است.

او از مخالفان سرسخت تغییر سلطنت بود و سعی کرد رضاخان را از میدان خارج کند، اما به جایی نرسید.

عکس دیده نشده از محمدعلی شاه قاجار و همسرش