عکس: تقدیر اجتناب کرده اند بانوان کوهنورد اجتناب کرده اند کشورهای عضو اکو
اولین دوستی کوهنوردان زن کشورهای عضو اکو بعدازظهر سه شنبه ۳ فروردین ماه در پیست اسنوبورد توچال به پایان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بانوان توانستند در مدت ۲ روز ارتفاع کوه توچال را فتح کنند. در نهایت این این سیستم همراه خود عنوان طلوع دوستی نوروزی اجتناب کرده اند این کوهنوردان تجلیل شد.