عکسها | صبحانه آسان روی پل شخصیت
همزمان همراه خود عصر ولادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) افطاری آسان بر روی پل شخصیت همراه خود حضور حاضران برگزار شد.