عکسها: «حیاط پشتی ایرانی»، بهشت نوزاد پایتخت
بوستان حیاط پشتی ایرانی، همراه خود گل‌های لاله رنگی، بهشتی برای پایتخت نشینان است کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند زیباترین جاذبه‌های گردشگری در محله ده ونک تهران است. این بوستان بر ایده الگوی حیاط پشتی ایرانی طراحی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۲ هکتار اجتناب کرده اند فضای بوستان حیاط پشتی ایرانی به فضای بی تجربه اختصاص یافته است.