عکسها | حمله به مسجد الاقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زخمی شدن تعداد انگشت شماری فلسطینی
در پی حمله اسرائیل به بیت المقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمازگزاران فلسطینی، بازو کم ۱۵۰ نمازگزار مجروح را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعداد انگشت شماری فلسطینی دستگیر شدند.