عمیق ماجرای ریزش کانال در قائم‌شهر


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند مازندران، ضیا فضل‌الله‌پور سخنگوی شهرداری قائم‌شهر کسب اطلاعات در مورد حادثه ریزش ذرات عصر روز قبل از این {در این} شهر اظهار کرد: روز قبل از این در حادثه ریزش کانال آب‌رسانی در کمربندی شمالی قائم‌شهر ۲ تن اجتناب کرده اند کارمندان در زیر ذرات ماندند.

وی اظهار داشت: نیروی کار‌های آنش‌نشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اورژانس کمتر اجتناب کرده اند خوب دقیقه در محل حادثه حاضر شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به وجود احتمال بروز حادثه، خطر را به جان خریده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمند دوم را برای عجله اجتناب کرده اند زیر ذرات نجات دادند.

سخنگوی شهرداری قائم‌شهر همراه خود دقیق اینکه همراه خود امتحان شده اآش‌نشانان یکی اجتناب کرده اند کارمندان حادثه دیده اجتناب کرده اند ذرات پوست کشیده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان مفید به در برد، اضافه کرد:  امتحان شده انرژی‌های شومینه‌نشانی برای نجات جان تولید دیگری مصدوم این حادثه بی‌نتیجه ماند.

فضل‌الله‌پور تصریح کرد: این ماموریت به پیمانکار واگذار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیمانکار نیز به‌انگیزه تسریع در اقدام در ۲ شیفت کاری قرار بود کار را پیش ببرد.

وی همراه خود دقیق اینکه باوجود اینکه همه تمهیدات توسط پیمانکار اندیشیده شده بود در یک واحد دوم این اتفاق رخ داد، اضافه کرد: درو کردن‌ها نیز اصولی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمند امنیت مناسب داشت ولی شناور شدن دیواره‌ای موجب بروز حادثه شد.

سخنگوی شهرداری قائم‌شهر همراه خود گفتن اینکه حوادثی اجتناب کرده اند این کف دست غیر معمول بوده  با این حال اجتناب‌ناپذیر است، ادای احترام به شد: تاکید ما به پیمانکاران  اینجا است کدام ممکن است امتیازات امنیت را رعایت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولی دلیل برای از واقعی این حادثه در جاری تجزیه و تحلیل است.

انتهای پیام/۸۶۰۳۴/ج
این مطلب را برای صفحه اول راهنمایی کنید