عمران خان: خط لوله گاز طبیعی ایران یک اولویت مهم برای کشور ما است
نخست وزیر سابق پاکستان اجرای قرارداد خط لوله انتقال گاز ایران به کشورش را از اولویت های مهم اسلام آباد دانست. عمران خان در حالی این موضوع را برجسته کرده است که دولت او نیز مانند دولت های قبلی عملاً در پوشش تحریم های آمریکا گامی برای اجرای تعهدات نادیده گرفته شده اسلام آباد در این زمینه برنداشته است.