علی انصاریان شمع تولد ۴۵ سالگی را در بهشت ​​خاموش می کند جدول تاریخ پشتیبانی


حامد ر

دوستان هیچکس از بهشت ​​و جهنم و همینطور از آخرت خبر ندارد. از یک سن خاص مرگ تبدیل به بزرگترین چالش و ترس همه مردم می شود، پس بهتر است به زندگی پس از مرگ ایمان داشته باشیم تا کیفیت زندگی ما از بین نرود و ترس کمتر شود. برای کسانی که پدر و مادر مسن دارند گفتم. لطفا از نبود بهشت ​​و جهنم جلوی آنها حرف نزنید زیرا باعث بدی آنها می شود