علائم بیشتر سرطان ها خون


به گزارش شفاف، ردا ملاری، متخصص هماتولوژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنکولوژیست اظهار داشت:علائم بیشتر سرطان ها خونبیشتر سرطان ها خون کمتر شایع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در متعدد اجتناب کرده اند اشیا همراه خود آزمایش خون قابل تجزیه و تحلیل است، با این حال چون نسبتاً غیر معمول است، بیماری شخصی را نماد می دهد؛ علائم بیشتر سرطان ها خون شبیه خونریزی ناگهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم خونی از حداکثر، غیرمعمول نیست.

وی اظهار داشت: بیشتر سرطان ها شکم، پروستات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات گوارش در بین پسرها فوق العاده شایع است.

وی اظهار داشت: در بیشتر سرطان ها شکم می بینیم کدام ممکن است فرد مبتلا اجتناب کرده اند کم خونی مزمن مبارزه کردن می برد، باید آزمایش خون مخفی در مدفوع انجام داد به همان اندازه ببیند خواه یا نه خونریزی خانه موجود است هر دو خیر.

ملایری افزود: بیشتر سرطان ها روده عظیم فوق العاده شایع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن غذاهای ناسالم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم تحرک ممکن است باعث بیشتر سرطان ها تجهیزات گوارش شود.

وی خاطرنشان کرد: باید به مبتلایان سرطانی اهمیت داده شود. از این مبتلایان {به دلیل} بیشتر سرطان ها اجتناب کرده اند کار افتاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمدشان مقیاس را کاهش می دهد. در حالی کدام ممکن است قیمت معامله با بالاست. به دلیل، داروهای جدید باید به سادگی به راحتی در دسترس است مبتلایان باشد.

وی همراه خود خاص اینکه به همان اندازه ۲۰ سال نباید اجتناب کرده اند بیشتر سرطان ها بترسیم، اظهار داشت: بیمارانی داریم کدام ممکن است سال هاست همراه خود این بیماری اقامت می کنند.

ملاری دانستن درباره شیمی درمانی اظهار داشت: مسائل شیمی درمانی موقتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند مدتی موها می ریزند.

وی خاطرنشان کرد: به طور معمول است فرد مبتلا پس اجتناب کرده اند اتمام شیمی درمانی هر دو فرزند مرد هر دو خانم دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشکال باروری ندارد. کدام ممکن است ما باید بدانیم کدام ممکن است اقامت همراه خود بیشتر سرطان ها ممکن است یکپارچه یابد.

تأمین: خبرگزاری فارس