عراقچی: ما باید پرچمدار مبارزه با سلاح های شیمیایی باشیم
دبیر شورای راهبردی روابط خارجی با بیان اینکه ژاپنی ها اولین و تنها قربانی سلاح هسته ای هستند و ما در ایران تقریبا آخرین قربانی سلاح های شیمیایی هستیم، گفت: ژاپنی ها پرچمدار مبارزه هستند. علیه سلاح های هسته ای در جهان و ما نیز باید پرچمدار مبارزه با سلاح های شیمیایی باشیم.