طرح «حمایت از حقوق عمومی در برابر حیوانات خطرناک» بیشتر به نفع خود حیوانات است


حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری; عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با موضوع طرح حمایت از حقوق عامه در برابر حیوانات خطرناک گفت: هدف از این طرح همانطور که از عنوان آن پیداست حفاظت از مردم در برابر حیوانات مضر و خطرناک است. ? این طرح هم به نفع انسان و هم به نفع حیوانات است و حتی در این طرح به حقوق حیوانات توجه بیشتری شده است.

وی کشتار سگ ها را یکی از مصادیق بارز نقض حقوق حیوانات دانست و بیان کرد: تعدادی از افراد سودجو با اقدامات غیر انسانی سگ ها را می کشند و به عنوان مثال از ۸ سگ حاصل از این کشتار ۳ سگ را می گیرند و می روند. بقیه! سگ های رها شده گرسنه می مانند و بنابراین ممکن است به کودکان حمله کنند. حال اگر قرار باشد این حیوان نگهداری شود یا عقیم می شود یا باید کشته شود در هر دو صورت حق حیوان ضایع می شود.

نماینده مردم قم در شورای اسلامی ادامه داد: در نتیجه برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق حیوانات باید تولید، پرورش و واردات دام کنترل شود. مارمولک ها و پرندگانی مانند عقاب نیز در کشور رواج دارند که این موارد به هیچ وجه صحیح نیست و نسبت به این حیوانات ظلم می کند. سگ های آپارتمانی در نژادهای مختلف نیز یکسان هستند زیرا انسان این حیوان را با تغییرات ژنتیکی برای استفاده خود ساخته است.

ذوالنوری خاطرنشان کرد: بیماری های مختلفی از حیوان به انسان منتقل می شود که من ۳۴ مورد از این بیماری ها را در طرح حفاظتی ذکر کرده ام و همچنین قوانینی را در کشورهای مختلف دنیا در مورد موضوع مورد بحث در طرح حفاظت دیده ام. حقوق عمومی علیه حیوانات خطرناک

انتهای پیام/