طباطبایی در چهارمین فاصله مسابقات شطرنج جایزه عظیم فیده قهرمان شد


طباطبایی در چهارمین دوره مسابقات شطرنج جایزه بزرگ فیده قهرمان شد

در چهارمین فاصله این مسابقات تنها مشاور ایران برای اولین بار قهرمان مسابقات شطرنج جایزه عظیم فیده شد.


مسابقات شطرنج جایزه عظیم فیده پس اجتناب کرده اند نوک در اطراف چهارم درست در این لحظه در برلین برگزار شد.


{در این} در اطراف اجتناب کرده اند مسابقات محمدامین طباطبایی مشاور ایران درک عظیم «نیکیتا ویدوکوف» را شکست داد. این درک عظیم شطرنج کشورش پیش اجتناب کرده اند این در در اطراف سوم مسابقات مقابل ابر درک زبان چینی “یو یانگی” به جذب می کند رسیده بود.


طباطبایی در در اطراف اول این مسابقات همراه خود درک عظیم انیشگیری برابر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در در اطراف اول مغلوب درک عظیم نیکیتا ویدئوگوف شد.


بدین انجمن محمدامین طباطبایی همراه خود پیروزی در در اطراف چهارم این رقبا ها ۲ امتیازی شد.انتهای پیام/