صدور روادید رایگان برای نامزدها بازدید به ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر


صدور روادید رایگان برای متقاضیان سفر به ایران در جام جهانی 2022 قطر

سخنگوی مناسب این ملت ذکر شد: در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، روادید نامزدها بازدید به ایران رایگان شد.


به گزارش ایلنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی مقامات در توییتر شخصی نوشت:


وی افزود: بازدید عکس اجتناب کرده اند رئیس جمهور به قطر {انجام شده} است.


همراه خود انتخاب در این زمان مقامات (۲۴/۰۱/۱۳۰۱) صدور روادید برای نامزدها بازدید به ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر رایگان شد.


این مصوبه ممکن است عملکرد موثری در توسل به را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهام بخش مسافران جهانی برای بازدید به ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش صنعت گردشگری ملت داشته باشد.انتهای پیام/