شوک در استقلال دانشگر با سپاهان قرارداد بست


به گزارش وانانیوز،

محمد دانشگر یکی از بازیکنان استقلال است که قراردادش به پایان رسیده و گفته می شد مدیران این تیم برای تمدید قراردادش با او مذاکره کرده و به توافق رسیده اند.

البته روزنامه خبرورزشی در شماره امروز خود مدعی شد مدافع شماره ۷۰ استقلال با سپاهان قرارداد بست! باید دید واکنش مدیران استقلال به این خبر چه خواهد بود و آیا واقعا دانشگر به اصفهان رفته یا تازه با این تیم مذاکره کرده است.