شریعتمدار: خسارت اغتشاشات را باید از اموال سلبریتی ها گرفتشریعتمداری درباره رفتار عجیب برخی سلبریتی ها گفت: فلان هنر را سال هاست صدا و سیما می خورد و حالا جور دیگری عمل می کنند! یا فلان ورزشکار میلیاردی از این مملکت درآمد داشته و فقط یک خانه دهها میلیارد می ارزد. خسارات وارده به کشور در جریان اغتشاشات باید از اموال آنها کسر شود.