سن بازنشستگی؛ سطح کانونی ۲ قطب انتخابات فرانسه


سن بازنشستگی؛  نقطه کانونی دو قطب انتخابات فرانسه

امانوئل مکرون، نامزد بی نظیر حزب تحت سلطه فرانسه در بالا مبارزات انتخاباتی شخصی، آموزش داده شده است است کدام ممکن است تمایل دارد “درهای ارتباطی” را برای به تاخیر انداختن سن بازنشستگی اجتناب کرده اند ۶۴ به ۶۵ سال باز تنبل.


به گزارش خبرنگار ایلنا روزنامه فرانسوی فیگاروسن بازنشستگی در کانون بحث های انتخاباتی فرانسه {بوده است}.


امانوئل مکرون، نامزد بی نظیر حزب تحت سلطه فرانسه در بالا مبارزات انتخاباتی شخصی، آموزش داده شده است است کدام ممکن است تمایل دارد “درهای ارتباطی” را برای به تاخیر انداختن سن بازنشستگی اجتناب کرده اند ۶۴ به ۶۵ سال باز تنبل.


امانوئل مکرون همراه خود مانترا «کنار هم قرار دادن مناظره هستم» کسب اطلاعات در مورد صندوق های بازنشستگی وارد مشکل انتخاباتی شده است. مقامات او اخیراً سن بازنشستگی را خوب سال افزایش داد کدام ممکن است جرقه اعتراضات “غرب زرد” در فرانسه را برانگیخت.


امانوئل ماکرون روز دوشنبه می خواست به رای دهندگان فرانسوی با توجه به اصلاحات بازنشستگی آنها ضمانت دهد. او روز دوشنبه در مصاحبه ای همراه خود تلویزیون فرانسه مدعی شد کدام ممکن است اقدام جنجالی اش آمادگی برای رفراندوم با توجه به صندوق بازنشستگی {بوده است}!


وی ضمانت داد: من می خواهم حاضرم با توجه به محدودیت های صندوق بازنشستگی صحبت کنم. رئیس جمهور فرانسه افزود کدام ممکن است او خواهان “راه جدیدی” برای محاسبه حقوق بازنشستگی است. مکرون اظهار داشت: باید دلایل مورد نیاز برای این اصلاحات به افراد داده شود. با این حال وزیر دارایی حال نسبت به مفهوم حاکمیت ساکت تر اجتناب کرده اند دیگران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید “دوست دارد هماهنگی بین طرفین برای تامین پولی.”


وزیر دارایی فرانسه می گوید به همان اندازه سال ۲۰۳۰، در گذشته اجتناب کرده اند انجام اصلاحات مالی، امکان کاهش افقی سن بازنشستگی در فرانسه {وجود ندارد}.


به گزارش فیگارو، اصلاح سن بازنشستگی کدام ممکن است در آوریل ۱۹۹۸ در فرانسه {به دلیل} اعتراضات از ما به حالت افتادگی درآمد، اجتناب کرده اند سوی رئیس جمهور شناخته شده به عنوان خوب نیاز پولی برای دوباره پر کردن کسری بودجه اشاره کردن شده است. همراه خود این جاری، او در اوایل آوریل وعده داد کدام ممکن است مدل جدید “منحصر به فرد همراه خود مدل ۲۰۱۷ {خواهد بود} از شرایط کلان مالی همان نیست.”


امانوئل ماکرون تمایل دارد خوب «قالب آسان جهانی» را اجرا تنبل، با این حال این بار «ساده برای عصر های بلند مدت» کدام ممکن است برای ادغام کردن لغو این سیستم های ویژه عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای درمان نقش ها تمدید شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهیت تخلیه کننده این نقش ها است. او دوشنبه تایید کرد: “افرادی که دردسرساز ترین نقش ها را دارند باید زودتر بازنشسته شوند.” متعاقباً، اجتناب کرده اند سال ۲۰۱۹، او سیستم “خوب به ۱” را همراه خود ارزیابی مشکلات شغلی بازنشستگان بلند مدت راهنمایی کرد. وی راهنمایی نمایندگی در آزمون های رایگان در چارچوب تامین اجتماعی را نیز داده است.


در برابر این، مارین لوپن (نامزد سراسری‌گرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید راست‌گرای ماکرون) مدعی است کدام ممکن است می‌تواند سن بازنشستگی شخصی را غیر از خوب سال، سه سال کاهش دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سن قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سن بازنشستگی را به همان اندازه ۶۲ سال محافظت تنبل.


در کل مبارزات انتخاباتی، نامزدهای عکس مشابه ژان لوک ملانچین اجتناب کرده اند کاهش سن بازنشستگی حمایت کردند. پیشنهادی کدام ممکن است امانوئل مکرون به آن است پاسخ داد: «اگر من می خواهم خوب عوام فریب بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خواستم محدوده شوم، راهنمایی می کردم در ۶۰ سالگی بازنشسته شوم، با این حال پرس و جو اساسی اینجا است کدام ممکن است چگونه ابزار حضور در این سن بازنشستگی را فراهم کنیم؟


به گزارش فیگارو، امانوئل ماکرون جدا از بحث با توجه به سن بازنشستگی، قول داده است کدام ممکن است استانداردهای اقامت بازنشستگی را افزایش بخشد، مشابه اقداماتی مشابه تورم {برای طبقه بندی} حقوق بازنشستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقش ها بازنشستگی.انتهای پیام/