سنگال به قطر بازدید کرد. صلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن راش به جام جهانی نرسید


سنگال به قطر سفر کرد.  صلاح و آن راش به جام جهانی نرسید

سنگال به جام جهانی صعود کرد


به گزارش ایلنا، در چارچوب تفریحی بازگشت مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، مصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنگال در داکار پایتخت سنگال به مصاف یکدیگر رفتند. {در خانه} همراه خود امتیاز منصفانه به صفر.


کارکنان سنگالی در دقیقه چهارم گل پیروزی را به ثمر رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوید منصفانه تفریحی جالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظریف را بین ۲ کارکنان داد. همراه خود این جاری، امتحان شده هر ۲ کارکنان برای افزایش تفریحی به وقت اضافه در ۲ دقیقه ناکام ماند. امتحان شده ۲ کارکنان برای تکل منصفانه ضربه پنالتی مرگبار برای کارکنان صعود کننده به جام جهانی در ۵ دقیقه ناکام ماند.


۲ شوت اول هر ۲ کارکنان در یک واحد اتفاق جذاب در ضربات پنالتی به هدر سر خورد. اسماعیل سیر، هافبک سنگال آخر در سومین ضربه پنالتی قفل را شکست. سرانجام {در این} ماراتن ظریف، سنگال در ضربات پنالتی ۲-۱ قطر را شکست داد.


انتهای پیام/