سلاجقه: دست هایی برای جلوگیری از رسیدن آب به تالاب هامون کار می کنندرئیس سازمان حفاظت از محیط زیست سلاجقه گفت: رئیس جمهور دستور ویژه ای به هیرمند در خصوص ادعای تالاب هامون داد و از سوی دیگر وزیر دفاع افغانستان می گوید که طبق تفاهم نامه فی مابین به ادعای ایران پایبند هستیم. از دو کشور.» اما به نظر می رسد دست هایی در تلاش هستند تا عنوان تالاب هامون به هیرمند نرسد.