سفیر ایران در سازمان ملل: از آمریکا خواسته ایم که تضمین کند تحت عناوین دیگر تحریمی اعمال نخواهد کرد. از سازوکارهای برجام سوء استفاده نکنید
مجید تختروانچی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت درباره اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام گفت: ایران متعهد به دیپلماسی چندجانبه است که نتیجه آن باید تضمین لغو موثر و قابل راستی‌آزمایی باشد. از همه تحریم های غیرقانونی