سفر عید فطر ممنوعیت تردد نداریم/ برپایی نماز عید در مساجد


به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل اجتناب کرده اند مهر، احمد وحیدی، روز سه شنبه در مونتاژ قرارگاه ستاد سراسری کرونا ذکر شد: {در این} مونتاژ مطالب مختلفی در اتصال همراه خود فینال وضعیت کرونا در ملت صحبت شد، اکنون وضعیت خوبی در اتصال همراه خود کرونا در ملت داریم با این حال این مکان نباید موجب روال انگاری شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید روش‌های بهداشتی را جدا بگذاریم.

وی افزود: این دلیل است در این سیستم‌های آتی مشابه با روز قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید عید فطر باید روش نامه‌های بهداشتی به طور درست رعایت شوند.

وزیر ملت ذکر شد: در اتصال همراه خود وضعیت کرونا در کشورهای تولید دیگری مورد خاصی اجتناب کرده اند بابت سویه های جدید نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعلاً خواستن به محدودیت ترددی در اتصال همراه خود سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید مسافران بین کشورهای تولید دیگری {وجود ندارد}.

وحیدی همراه خود تاکید بر اینکه {افرادی که} تاکنون دز سوم واکسن کرونا را نزده‌اند اقدام به زدن دز سوم کنند، ذکر شد: اصناف باید پروتکل‌ها را به خوبی رعایت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روال انگاری {در این} زمینه نداشته باشیم.

وی ذکر شد: بیش اجتناب کرده اند ۹۲ نسبت اجتناب کرده اند مدارس حضوری شده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه به در این زمان گزارشی اجتناب کرده اند اینکه وضعیت بهزیستی داده ها آموزان به خطر افتاده، نداشته‌ایم.

وزیر ملت اجتناب کرده اند پملب ۹۳۶ واحد صنفی در ملت خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: مناسب است وضعیت ملت در اتصال همراه خود کرونا در شرایط خوبی قرار دارد با این حال اگر اصناف نخواهند پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند مجبوری همراه خود آنها برخورد کنیم.

وی در {پاسخ به} پرس و جو خبرنگار مهر مبنی بر اینکه خواه یا نه ممنوعیت تردد خیابان‌ای در سفر عید فطر داریم هر دو خیر ذکر شد: ممنوعیت خیابان‌ای برای سفر عید فطر اندیشه در مورد نشده، بازدید آزاد است، با این حال همچنان بر زدن ماسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت روش نامه‌های بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تزریق دز سوم واکسن تاکید می‌شود.

وزیر ملت در {پاسخ به} پرس و جو عکس مبنی بر اینکه خواه یا نه تصمیمی بر جابجایی استانداران در ملت گرفته شده، ذکر شد: لیست‌هایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند جابجایی استانداران در ملت در دنیای آنلاین ما چاپ شده می‌شود به هیچ عنوان صحت ندارد، این موضوع را تکذیب می‌کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اجتناب کرده اند همین جا ادعا کنم استانداران ما در یک روز واحد روز در جاری ورزش هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه چنین لیست‌هایی به هیچ عنوان به پیشبرد نیازها مقامات کمکی نمی‌تدریجی.

وزیر ملت در {پاسخ به} پرس و جو تولید دیگری خبرنگار مهر مبنی بر اینکه خواه یا نه نماز عید فطر در تمامی مساجد برگزار می‌شود هر دو محدودیت موجود است، ذکر شد: امسال نماز عید فطر در تمامی مساجد (روباز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسقف) برگزار می‌شود.

وی در {پاسخ به} سوالی مبنی بر اینکه خواه یا نه همچنان برای مرز زمینی همراه خود عراق از گرفتن ویزا اجباری است، ذکر شد: مطمئنا، متأسفانه رایزنی‌هایی کدام ممکن است همراه خود مقامات عراق داشته‌ایم ادامه دارد به نتیجه نرسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {افرادی که} قصد دارند اجتناب کرده اند مرز زمینی به عراق بازدید کنند حتماً باید ویزا داشته باشند با این حال برای بازدید به عراق اجتناب کرده اند طریق پرواز (مرز اثیری) احتیاجی به اخذ ویزا نیست.

وی علاوه بر این دانستن درباره تردد اجتناب کرده اند مرز زمینی با بیرون روادید به عراق ذکر شد: رایزنی همراه خود مقامات عراق {انجام شده} با این حال ادامه دارد تصمیمی مبنی بر تردد با بیرون ویزا را انتخاب کنید و انتخاب کنید روادید گرفته نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید زائران همراه خود روادید اجتناب کرده اند مرز زمینی رفتن می‌کنند.

وی علاوه بر این در {پاسخ به} سوالی مبنی بر فینال وضعیت مرز دوغارون ذکر شد: آنچه کدام ممکن است در مرز رخ داده است حاصل سوءتفاهم برخی مسئولان بومی افغانستان دانستن درباره محدوده مرزی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنها یادآوری شد کدام ممکن است باید محدوده‌های مرزی را رعایت کنند. برادران ما در نیروهای مسلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی انتظامی تذکرات اجباری را دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم ملاحظه کنند. امتیازات دوستی بین ۲ ملت را نباید افرادی بر تأثیر سوءبرداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوءتفاهم دچار خدشه کنند. ملت افغانستان اجتناب کرده اند این موضوع حتماً ضرر خواهند کرد چراکه بار خیابان‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کنید مایحتاج افراد افغانستان کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق مرزها صورت می‌گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجار ما انجام می‌دهند در صورت بروز هر مشکلی اولین {کسی که} ضربه می‌خورد افراد گران افغانستان هستند.

وی شکسته نشده داد: ما پیشنهاد می‌کنیم هر ابهامی کدام ممکن است وجود داشته باشد باید بین مرزبانان ۲ ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات‌های مناسب ۲ ملت بحث شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناهنجاری تعمیر شود انصافاًً دشواری روشن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم شاهد این چنین اتفاقاتی نباشیم در واقع بخش دیپلماسی ما نیز تماسهای اجباری را گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید تذکرات اجباری را داده‌اند امیدواریم مسئولان بومی مراقبت کنند کدام ممکن است تولید دیگری همراه خود ضرر مواجه نشویم.