سرلشکر باقری: هیچ تغییری در مرزهای کشورهای منطقه را تحمل نخواهیم کردباقری خاطرنشان کرد: امروز زمین، هوا و دریا قدرت جمهوری اسلامی ایران را نشان می دهد. قدرتی که می تواند دشمنان را زمین گیر کند. این نیروی بازدارنده ثبات ایجاد کرد که زمینه پیشرفت کشور و کشورهای دوست را فراهم کرد. ما مدیون شهادت فرزندان این ملت هستیم.