سخنگوی مقامات اجتناب کرده اند دیدار صمیمی فعالان دانشجویی همراه خود رئیس جمهور + عکس می گویدعلی بهادری جهرمی شامگاه چهارشنبه در توییتی کسب اطلاعات در مورد دیدار رمضانی همراه خود تشکل‌های دانشجویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان دانشجویی همراه خود رئیس‌جمهور نوشت: دیدار رمضانی همراه خود داده ها‌آموزان ادای احترام به روزهای پرشور دانشگاه‌ام بود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخنگوی مقامات افزود: نشست صمیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلپذیر همراه خود سوال را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقاد صریح را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون لکنت دانشجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ صریح رئیس جمهور پس اجتناب کرده اند صرف صبحانه همراه خود گفتگوی حضوری بالا کشف شد. بدنه عکس رئیس جمهور در محفل دانشجویی.