سخنگوی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه: التهاب بالاست و حساسیت ها بالا رفته استحجت الاسلام نوری تاکید کرد: در بیان موارد حقوقی و نکات اخلاقی باید مراقب بود که این دوگانگی را در جملات و الفاظ تغذیه نکنیم و به افکار عمومی و احساسات جامعه زنان و زنان آن ایران لطمه ای وارد نکنیم. چون التهاب زیاد است و حساسیت ها بیشتر شده است