سخنگوی سپاه: اگر این سفرهای تابستانی رفاهی نیست پس چیست؟
آدم تعجب می کند از ساختمان هایی که در روستاهای خوش آب و هوای ایران می سازند، اگر این آبادانی نیست پس چیست؟ / فضای مجازی را به گونه ای پر کرده اند که هیچکس جرأت نمی کند از دستاوردهای انقلاب اسلامی در آن حرف بزند / در اروپا کودکان بدون حضور والدین اجازه ورود به همه سایت ها و شبکه ها را ندارند.