سخنگوی ستاد امر به معروف: خطر «مسیح علینژادیت» در کمین است، رفتار سلبریتی ها باید رصد شود.این مسئول گفت: ممکن است برخی سلبریتی ها جرم بی حجابی را گسترش دهند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید در این زمینه به طور جدی ورود کند. خطر «مسیح الجدیسم» در کمین است و باید رفتار مشاهیر و مشاهیر که منافع ملی و فرهنگ اسلامی را رعایت نمی کنند رصد کرد.