سخنرانان به ریاست مراسم ساعت شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در درگاه امام خمینی


سخنرانان به ریاست مراسم شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در درگاه امام خمینی

اجتناب کرده اند عمیق این سیستم های لیالی قدر در حرم رئیس معظم انقلاب اسلامی افشا شد.


به گزارش ایلنا، مشروح مراسم ساعت شب احیا به رئوس مطالب زیر است:


* ساعت شب نوزدهم ماه مبارک رمضان (اجتناب کرده اند ساعت ۲۲:۳۰):

تلاوت آیاتی اجتناب کرده اند کلام الله مجید توسط هادی موحد امین، در سراسر جهان کاری

– مداحی اهل بیات (ع)، سید علی محمد سادات رضوی

– سخنرانی حجت الاسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور

– مداحی جوشن کبیر مداحی اهل بیات (ع) مداحی حاج حمید رامجانپور.

مراسم احیای حجت الاسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید المسلمین سید ابراهیم هاشمیان

* ساعت شب {بیست و یکم} ماه مبارک رمضان (اجتناب کرده اند ساعت ۲۳):

کاری در سراسر جهان حاج سعید پرویزی در جاری تلاوت آیاتی اجتناب کرده اند کلام الله مجید

– مداحی جوشن کبیر مداحی اهل بیت (ع)، مداحی حاج احمد خلف زاده.

– مداحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روضه اهل بیت (ع)، حاج احمد شربیانی

سخنرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای مراسم رنسانس، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم هاشمیان

* ساعت شب {بیست و سوم} ماه مبارک رمضان (اجتناب کرده اند ساعت ۲۳):

قاری در سراسر جهان حاج قاسم مقدسی در جاری تلاوت آیاتی اجتناب کرده اند کلام الله مجید

– مداحی جوشن کبیر مداحی اهل بیت (ع)، مداحی حاج اسدالله عرب سرخی.

– قرائت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مداحی مدیحه سرای اهل بیت (ع) حاج مهدی منصوری.

سخنرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای مراسم رنسانس، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم هاشمیان


انتهای پیام/