سابرین نیوز: چند شبکه تلویزیونی ترکیه توسط یک گروه عراقی هک شدپس از حمله روز چهارشنبه (دیروز) در شمال عراق، چندین شبکه تلویزیونی ترکیه توسط یک گروه عراقی هک شدند. به گزارش سابرین نیوز، این حمله سایبری توسط یک گروه کرد موسوم به «۱۸۷۷» و گروه عراقی «الطاهره» انجام شد و مهاجمان پیام «بمباران عراق، بمباران کردستان را متوقف کنید» را در شبکه های ترکیه ای مذکور ارسال کردند.