روسیه تمایل دارد درگیری را به همان اندازه ۹ می بالا دهد


روسیه می خواهد جنگ را تا 9 می پایان دهد

نظامی اوکراین می گوید روسیه تمایل دارد درگیری را به همان اندازه ۹ می بالا دهد.


به گزارش ایلنا به نقل اجتناب کرده اند ایندیا تودی، نیروهای اوکراینی گفتن کرده اند کدام ممکن است روسیه تمایل دارد درگیری را به همان اندازه ۹ می بالا دهد.


به آگاه ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، به نظامی روسیه اصل داده شده است کدام ممکن است درگیری به همان اندازه ۹ ماه مه بالا یابد.


در روسیه، ۹ می شناخته شده به عنوان روز غلبه بر آلمان نازی جشن گرفته تبدیل می شود.


افسران روسی آگاه اند نازی زدایی یکی اجتناب کرده اند نیازها آنها در درگیری علیه اوکراین است.انتهای پیام/