روز پایین به رویداد تصرف کردن سرزمین فلسطین


روز زمین به مناسبت تسخیر سرزمین فلسطین

سخنگوی مقامات تاکید کرد: روز پایین بازگشت به تصرف سرزمین فلسطین شناخته شده به عنوان ساکنان بی نظیر سرزمین فلسطین است.


به گزارش ایلنا، علی بهادری جهرمی در حساب کاربری شخصی در توییتر نوشت: روز سرزمین بازگشت به استعمار صهیونیستی سرزمین های اشغالی فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشغال آنها شناخته شده به عنوان ساکنان بی نظیر سرزمین های فلسطینی است.


وی افزود: رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل مقامات غیر دائمی، گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هویت جاودانه فلسطین را خدشه دار نمی شود.


انتهای پیام/