روزنامه شرق: طرح محرمانه تخریب بافت تاریخی شیراز؟/ وزیر تکذیب کرد، لودرها تخریب شدند
محمدمهدی کلانتری، محقق و دبیر کمیته میراث فرهنگی انجمن انجمن های علمی و دانشجویی معماری، مرمت و شهرسازی ایران که بر این موضوع نظارت دارد، اعلام کرد که همه شواهد نشان می دهد که یک امر مخفی، ضد فرهنگی و غیرقانونی وجود دارد. طرح تخریب بافت تاریخی شیراز