روابط خوب نیروهای ایرانی و پاکستانی شرایط نسبتا خوبی را برای امنیت مرزها ایجاد کرده استرئیس جمهور با تشکر از همکاری دولت و ارتش پاکستان در بهبود وضعیت امنیتی مرزهای دو کشور گفت: روابط خوب نیروهای مسلح دو کشور شرایط و شرایط امنیتی نسبتا خوبی را در هر دو کشور ایجاد کرده است. کشورها. ». مرز ها “.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی در دیدار با ندیم رضا رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان از همکاری دولت و ارتش پاکستان در بهبود وضعیت امنیتی مرزهای دو کشور تشکر کرد. امنیت مرزی نسبتا خوبی بین دو کشور ایجاد کرد.
رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با بیان اینکه حضور دو دهه نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان نتیجه ای جز کشتار و ویرانی برای کشور نداشت، افزود: صلح و توسعه را برای این کشور به ارمغان آورد.
ندیم رضا گفت: من به عنوان رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان همیشه معتقد بودم که ایران دوست نزدیک پاکستان است. گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران.