رهبران ناتو هماهنگی کرده اند کدام ممکن است قابلیت های دفاعی شخصی را در طولانی شدن مرز شرقی آسانسور کنند


رهبران ناتو توافق کرده اند که قابلیت های دفاعی خود را در امتداد مرز شرقی تقویت کنند

در نشستی در بروکسل، رهبران ناتو هماهنگی کردند کدام ممکن است در {پاسخ به} حمله روسیه به اوکراین، توان دفاعی شخصی را در شرق اروپا آسانسور کنند.


به گزارش ایلنا، سران ناتو {در این} نشست در بروکسل هماهنگی کردند در پاسخ به حمله روسیه به اوکراین، توان دفاعی شخصی را در شرق اروپا آسانسور کنند.


در ادعا مشترک رهبران ناتو بر لزوم آسانسور قابلیت های دفاعی در شرق اروپا تاکید شده است: «ما ساختار های دفاعی ناتو را پرانرژی کرده ایم. ما نیروهای پاسخ فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰۰۰ انرژی را در مرزهای شرقی شخصی مستقر کرده ایم.»انتهای پیام/