رسمی؛ او قرارداد پائولو مالدینی را با میلان تمدید کرد


پرسپولیس پرسپولیس

با همین بودجه کم قهرمان شدیم
باید ثابت شود که جرقه ای در کار نبوده است
کسه، هاکان و دوناروما به طور کامل گم نشده اند
چون می دانم چگونه دستمزد کمتری بگیرم
او بعید است که به بارسا ۸ عددی را که می خواست بدهد

هاکان هم کمتر گرفت
به همین ترتیب، دوناروما کمتر از آخرین پیشنهاد پاریس دریافت خواهد کرد

این نشان می دهد که دیگران باید بیاموزند که سیاه نمایی نکنند

اما امکان کسب درآمد وجود داشت، مشکل این بود که تیم سوپرمارکت مانند برخی از تیم های سری آ برای ما خوب نبود.
ببینیم صاحب جدید چقدر پول می آورد
البته بهتر است پول فوتبال و حق اسپانسر و پخش یا سایر هزینه ها برای تیم باشد