رد پای دولت بر زیان انباشته بانک های دولتی


در زیان انباشته ۸۱.۶ هزار میلیارد ۶ بانک دولتی علاوه بر نقش مدیریتی، خود دولت از طریق…

ردّی دولت در زیان انباشته بانک ها دولتوتردّی دولت در زیان انباشته بانک ها دولتوت

علاوه بر نقش مدیریتی، خود دولت از طریق انتقال بدهی بنگاه ها و صندوق های بازنشستگی به زیان انباشته ۸۱.۶ هزار میلیارد و ۶۶ بانک دولتی کمک کرده است.


آمار جدید وزارت اقتصاد ۸۱.۶ هزار میلیارد تومان زیان انباشته را گزارش می دهد. از بانک های دولتی این موضوع نه تنها به دلیل سودآوری پایین این بانک هاست، بلکه به عوامل متعدد دیگری به ویژه بدهی نهادهای دولتی به این بانک ها نیز بستگی دارد.

به گزارش ایرنا، بررسی صورت های مالی شش بانک دولتی نشان می دهد که این بانک ها با زیان انباشته قابل توجهی نسبت به عملکرد گذشته خود و به دلیل کاستی های متعدد در شیوه مدیریت و نظارت مواجه بوده اند.

ضرری که گاه بیش از سرمایه ثبت شده این بانک هاست، نظام بانکی کشور را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. به عنوان مثال در سال های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ زیان انباشته بانک تعاون بیش از سرمایه اعلامی آن بانک (۹۱۹ میلیارد دلار) بوده است.

بر اساس گزارش مذکور، کارشناسان دلایل متعددی را برای زیان دهی بانک‌ها مطرح می‌کنند که عمده‌ترین آن‌ها عبارتند از: مطالبات از دولت، دارایی‌های غیرمولد، وجود املاک مازاد متعدد، وام‌های مسکن، بازدهی بسیار پایین شرکت‌های بانکی. نتیجه سوء مدیریت و گاهاً اداره بازرگانی سیاسی و منطقه ای و مطالبات غیرجاری بخش خصوصی و البته فساد است.

به گزارش خراسان، در این زمینه گزارش های منتشر شده از بانک های دولتی نشان می دهد که به عنوان مثال زیان انباشته بانک ملی ایران ۶۷ هزار میلیارد دلار است و در خبری مبنی بر راه اندازی بانک ملی خروج از یکی از دلایل این زیان‌ها، تحمیل شرکت‌ها به این بانک به دلیل بدهی دولت یا تکالیف تعیین‌شده توسط دولت و مجلس بوده است.

خبرگزاری مهر نیز روز گذشته گزارش داد که بانک صنعت و معدن لیست بدهکاران عمده خود را منتشر کرده است. این گزارش نشان می دهد که صندوق های تامینی و تامینی کارگران صنعت نفت با بیش از ۱۲۶۰۰ میلیارد مطالبات معوق بزرگترین بدهکاران این بانک هستند.

همچنین الزامات دولت که منجر به وخامت وضعیت منفی بانک ها می شود، مربوط به همه بانک های دولتی نیست و شامل بانک های شبه دولتی می شود. به عنوان مثال، در اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی از وضعیت بدهکاران بانک های بزرگ، به نظر می رسد که عمده مطالبات بانک رفاه از سازمان تامین اجتماعی و اجزای آن مانند صندوق تامین اجتماعی است که کسری های زیادی مانند صندوق تامین اجتماعی دارد. ۴۸ هزار میلیارد جلد آنها در سال گذشته رودرروی یکدیگر بودند.