رب گوجه فرنگی دسترس در بازار تعدادی از؟


​فهرست قیمت برخی اجتناب کرده اند طیف گسترده ای از رب گوجه فرنگی حال دسترس در بازار به رئوس مطالب زیر است.

رب گوجه فرنگی در بازار چند؟رب گوجه فرنگی در بازار چند؟

فهرست قیمت برخی اجتناب کرده اند طیف گسترده ای از  رب گوجه فرنگی حال دسترس در بازار به رئوس مطالب زیر است.
شناسایی کالا  قیمت (تومان)
رب گوجه فرنگی ۳۴۰ گرمی سحر ۱۶،۰۰۰
رب گوجه فرنگی ۴۰۰ گرمی خوشبخت ۲۳,۴۰۰
رب گوجه فرنگی ۷۰۰ گرمی اروم آدا ۳۳,۲۱۰

رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی شاهسوند

۳۴,۱۱۰
رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی شیلتون ۳۴,۲۰۰
رب گوجه ‌فرنگی ۸۰۰ گرمی اویلا ۳۵,۹۵۵
رب گوجه ‌فرنگی ۸۰۰ گرمی فامیلا ۳۵,۹۵۵
رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی مکنزی ۳۶،۰۰۰
رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی  ۴۰،۰۰۰
رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی خوب ۴۱,۸۹۰
رب شخصیت ۱.۵ کیلوگرم ۶۰،۰۰۰
رب دریان دشت ۱۵۵۰ خوب و دنج ۷۱،۰۰۰