راه اندازی شد دبیر اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست {اطلاع رسانی} جشنواره سراسری پانتومیم


معرفی دبیر اجرایی و مدیر اطلاع رسانی جشنواره ملی پانتومیم

دبیر جشنواره سراسری پانتومیم ابراهیم خانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ندا الماسیان تهرانی را به همین ترتیب شناخته شده به عنوان دبیر اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} رسانه راه اندازی شد کرد.


به گزارش ایلنا، ساسان کجار، دبیر جشنواره سراسری پانتومیم، ابراهیم خانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ندا الماشیان تهرانی را به همین ترتیب شناخته شده به عنوان دبیر اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست {اطلاع رسانی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارجاع به رسانه ها راه اندازی شد کرد.


مشهود ابراهیم خانی اغلب نامیده می شود دبیر اجرایی حاضر هنری بازیگر، نویسنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردان متولد ۱۳۴۲ اجتناب کرده اند مروجین آثار هنری در استان زنجان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک به ۴۰ سال سابقه کار در تئاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر دارد. . وی عالی فاصله ریاست صفحه بحث استانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ فاصله عضویت در هیئت مدیره صفحه بحث استانی را بر عهده داشته است.


ندا الماسیان تهرانی، سرپرست داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات رسانه ای جشنواره سراسری پانتومیم، متولد ۱۳۵۸، دارای اثبات کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی است. سابقه تدریس در امکانات آموزش برتر، مدیریت {اطلاع رسانی} سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمین جشنواره در سراسر جهان تئاتر فجر، مدیریت روابط کلی، بازاریابی حاضر های مختلف در تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیای آنلاین ما، سرپرست آموزش صفحه بحث سینمای خانگی ایران، منتقدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسندگان سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید تئاتر است.


جشنواره سراسری پانتومیم ایران ۲۰ به همان اندازه ۲۰ اردیبهشت ماه سال جاری برگزار تبدیل می شود. در استان زنجان.


انتهای پیام/