رئیس پارلمان عراق ایران را به ورودی می راند


رئیس پارلمان عراق ایران را به جلو می راند

محل کار رئیس پارلمان عراق اجتناب کرده اند تعویق بازدید این سیستم ریزی شده وی به ایران خبر داد.


به گزارش سومریه نیوز، محل کار محمد الحبوسی رئیس پارلمان عراق ادعا کرد کدام ممکن است بازدید این سیستم ریزی شده شخصی به ایران را به تعویق انداخته است.


شبکه قرار بود یکشنبه بلند مدت برای دیدار همراه خود افسران ایرانی به تهران بازدید تدریجی.


محل کار الحبوسی در ادعا ای ادعا کرد کدام ممکن است این نشست به دعوت محمد باکر کلیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران برگزار شد.


وی قرار بود همراه خود ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری افسران دیدار تدریجی.
انتهای پیام/