رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی: خون شهدای جبهه مقاومت نقشه تخریب حکومت مبتنی بر ولایت و امامت را خنثی کرد/ راه مقابله با سمپاشی فضای مجازی، حضور فعال در این عرصه است.حجت الاسلام محمدحسین موسی پور سخنگوی ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: برای مقابله با سم پاشی فضای مجازی باید برنامه ریزی، ارتباط با جوانان و گروه ها از طریق اطلاع رسانی و سازندگی داشته باشیم. شبکه ها و در عین حال محتوای مرتبط و مختصر تولید می کنند و حضوری جدی و فعال دارند.» در این منطقه داشته است.