رئیس جمهور وارد استان خراسان رضوی شد


رئیس جمهور وارد استان خراسان رضوی شد

رئیس جمهور در بازدید استانی هجدهم مقامات سیزدهم دقایقی پیش وارد مشهد شد.


به گزارش ایلنا، سید ابراهیم رئیسی عصر چهارشنبه وارد فرودگاه مشهد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد استقبال جمعی اجتناب کرده اند نمایندگان سران استان، استانداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان ارشد استانی قرار گرفت.


زیارت رضوی، بازدید اجتناب کرده اند سرمایه گذاری های اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمرانی، بازدید اقشار مختلف افراد، خانوار های علما را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحانیون، شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران، نمایندگی در کنفرانس های اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشست های خبری اجتناب کرده اند مهمترین موارد است. {در این} بازدید ۲ روزه، رئیس جمهور نا.


رئیس جمهور را وزرای خانه، بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان، جهاد کشاورزی، میراث باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون اجرایی رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه همراهی می کنند.


انتهای پیام/