دیدار معاونان مجلس همراه خود روسای مجلس


دیدار معاونان مجلس با روسای مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور در حال حاضر همراه خود رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو کرد.


به گزارش ایلنا، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به رویداد عید نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال نو همراه خود محمدبکر کلیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو کرد.


{در این} دیدار کدام ممکن است معاونان را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونان پارلمانی نیز حضور داشتند، حسینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلیباف با اشاره به امتیازات دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر کردند.

اجتناب کرده اند جمله موضوعات مطرح شده {در این} مونتاژ، آسانسور گفتگوی مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس، آسانسور حضور اعضای کابینه در مجلس، بحث اجتناب کرده اند سرگیری مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوع ابلاغ بودجه بود.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در عید نوروز اجتناب کرده اند حجت‌الاسلام اِژی رئیس قوه قضائیه نیز خواست.


انتهای پیام/