دیدار دلپذیر پکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت مسجد سلیمان به جذب می کند رسید


دیدار دوستانه پکان و نفت مسجد سلیمان به تساوی رسید

پکان تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت مسجد سلیمان در دیدار تدارکاتی به جذب می کند رسیدند.


به گزارش ایلنا، پکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت مسجد سلیمان در دیدار تدارکاتی به جذب می کند با بیرون گل بازو یافتند.


این دیدار تدارکاتی در ورزشگاه ایرانخودرو برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربیان ۲ گروه گروه های شخصی را در ۲ قالب مختلف به میدان فرستادند.


دیدار تدارکاتی رضا مهاجری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجتبی حسینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادرفنی هر ۲ گروه اجتناب کرده اند جنبه های جلب توجه این دیدار تدارکاتی بود.


انتهای پیام/