دومین روز بدون مدال شمشیربازی ایران در ایکونیوم


به گزارش شفاف، در دومین روز از مسابقات شمشیربازی کشورهای اسلامی، مسابقات اسلحه تیمی سابر مردان و زنان برگزار شد که ایران در این دو سلاح از کسب مدال بازماند.

تیم ملی اپه به مرحله یک چهارم نهایی انفرادی راه یافت و شکست خورد.

تیم اپه بانوان در مرحله نیمه نهایی مغلوب آذربایجان شد و در دیدار رده بندی مقابل ترکیه شکست خورد.

نتایج تسلیحات انفرادی مردان به شرح زیر است:

مرحله گروهی

محمد رضایی طادی (۲۱ ساله): ۳ برد و ۲ باخت

محمد رضایی (۴۱ ساله): ۴ برد و ۲ باخت

محمد وطوقی: ۲ برد و ۴ باخت

میز اصلی دور ۱۶:

محمدرضا وتوقی از ایران ۱۰ – مومینوف از ازبکستان ۱۵

محمد رضایی (۴۱) از ایران ۱۵ – پریرا از سنگال ۱۱

محمد رضایی طادی از ایران ۱۵ – اولو از قرقیزستان ۸

جدول اصلی دور ۱۸:

محمد رضایی (۴۱ ساله) از ایران ۱۵ – سرتای از قزاقستان ۱۳

محمد رضایی طادی (۲۱) از ایران ۱۰ – عوده از اردن ۱۵

مرحله یک چهارم نهایی جدول اصلی:

محمد رضایی (۴۱ ساله از ایران) ۱۱ – پتروف از قرقیزستان ۱۵

رنکینگ انفرادی شمشیربازان EPE ایران در مسابقات کشورهای اسلامی:

۷- محمد رضایی (۴۱ ساله)

۱۴- محمد رضایی طادی (۲۱ ساله)

۲۴ – محمدرضا و طوقی

نتایج تیم سابر اسلحه بانوان به شرح زیر است:

مرحله یک چهارم نهایی

ایران ۴۵ – عربستان ۱۸

نجمه سازانچیان ۱۵ امتیازی شد و ۳ امتیازی را از دست داد.

فائزه رفیعی: ۱۵ امتیاز گرفت و ۶ امتیاز سقوط کرد.

پریماه برزگر: ۱۵ امتیازی شد و ۹ امتیازی را از دست داد.

مرحله نیمه نهایی

ایران ۲۲ – آذربایجان ۴۵

نجمه سازانچیان: ۷ امتیازی شد و ۱۵ امتیاز را واگذار کرد.

فائزه رفیعی: ۱۰ امتیاز گرفت و ۱۵ امتیاز سقوط کرد.

پریماه برزگر: ۵ امتیاز گرفت و ۱۵ امتیاز از دست داد.

جلسه رتبه بندی

ایران ۲۳ – ترکیه ۴۵

نجمه سازانچیان: ۱۰ امتیازی شد و ۱۵ امتیاز را واگذار کرد.

فائزه رفیعی: ۵ امتیاز گرفت و ۱۵ امتیاز از دست داد.

پریماه برزگر: ۴ امتیاز کسب کرد و ۱۰ امتیاز از دست داد.

کیانا باقرزاده: ۴ امتیاز گرفت و ۵ امتیاز از دست داد.