دولت به جای اینکه به جیب مردم بیفتد، یک فقره از بودجه بازنشستگی را تصویب کند!


دولت به جای اینکه به جیب مردم بیفتد، یک فقره از بودجه بازنشستگی را تصویب کند!

رحمت الله بیگدلی، فعال سیاسی در صفحه شخصی خود در توییتر درباره افزایش حقوق بازنشستگان نوشت:
تصرف عدوانی اموال اصلی دولتی مردم
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به میزان سپرده بیمه ای آنهاست و کاری به دولت ندارند. دولت با کدام اصل قانونی افزایش حقوق را برای دیگران ۵۷ و برای دیگران ۱۰ درصد تصویب کرده است؟ این خلاف قانون و تصرف عدوانی اموال مردم است.
اگر دولت قصد کمک به حداقل دستمزدها را داشته باشد، باید ردیف بودجه ای را برای کمک به آنها تصویب کند، نه اینکه حاکمیت مردم را برای اموالشان زیر پا بگذارد و بدون اجازه مردم جیب آنها را تصرف کند و اموالشان را به صورت علنی واگذار کند. به دیگری. ! این خلاف شرع و قانون عدالت است.